Luuj van SteinPater Smackers.
Peter Smackers omstreeks 1930

student bij de Carmelietenpast. Rongen, pater Amandus en kap. van Eijseren op15-08-1934
Peter (Pie) Smackers, zoon van Jacob Smackers en Anna Driessen, werd geboren te Stein op 7 jan. 1910 en woonde op Keerend nr 3 te Stein.
Hij ging studeren bij paters van de Ongeschoeide Carmelieten te Geleen. Na zijn gymnasium heeft hij het noviciaat doorgebracht in Reisach (Beieren Dld). Op 10 augustus 1934 werd hij priester gewijd in de kapel van het missiehuis te Stein. Op 15 augustus draagt hij zijn eerste plechtige H.Mis op in de parochiekerk van de H. Martinus te Stein. (zie foto links). Zijn kloosternaam wordt Pater Amandus .
Van augustus 1930 tot augustus 1943 is hij leraar bij de paters te Waspik. Daarna wordt hij leraar Nederlands en geschiedenis aan het college van de Carmelieten aan de Rijksweg in Geleen.
Tijdens de tweede wereldoorlog onderhoudt hij relaties met het ondergronds verzet. Hoewel hij op een gegeven moment weet dat de Duitsers hem zullen gaan arresteren wil hij het klooster niet in gevaar brengen door te vluchten. Hij wordt inderdaad gearresteerd en naar Amersfoort overgebracht, maar korte tijd later weer vrijgelaten omdat de Duitsers hem niets kunnen bewijzen.
In april 1948 wordt pater Amandus Smackers provinciaal overste van de Nederlandse provincie van de ongeschoeide Carmelieten wat hij tot in de loop van 1950 zal blijven. Pater Smackers schrijft een boek over de H. Joannes van het Kruis, publiceert in geestelijke tijdschriften en spreekt geregeld voor de Limburgse radio en Radio Hilversum.
Wanneer hij naar de Oostenrijkse provincie van de Carmelieten overgaat spreekt hij ook in Oosterijk regelmatig voor de radio. Hij overlijdt op 22 augustus 1967 in Oostenrijk en wordt begraven onder het hoofdaltaar van de kerk van de Carmelieten in Graz (Oostenrijk).


(bron: ín van Mulken als voorvader)Groepsfoto op het erf vlnr: achterste rij:
Pater Eustachius Somahardjana (MSC), Joannes (Sjeng) Meijers *30-10-1895 te Stein, onbekend, Henricus Smackers *17-08-1905 te Stein oo Maria Janssen, Martin Driessen (koster/organist te Elsloo en zoon van Frans Driessen),Frans Driessen (smid te Elsloo), Hubertus Smackers en Maria Hubertina Heijen.
middelste rij: Maria Ida Driessen *08-10-1857 te Stein oo Leonard Meijers, Anna Lemmens-Claessen *1863 +1940. Zij was de zus van Lucie Driessen-Claessen, als laatste Lucie Claesen (echtgenote van Frans Driessen).
voorste rij vlnr: Nelia Driessen *24-03-1863 te Stein oo Leentje Janssen, onbekende pater, Jacobus Smackers, Petrus Smackers, Anna Driessen *09-08-1868 te Stein oo Jacobus Smackers, en Jenneketrien Driessen.
kind op voorgrond is Corrie Meijers.


foto's en info: dhr. Pijpers
namen: Hub Kersemakersvlnr:
Nicolaas Hubertus Rongen, toendertijd pastoor in Stein, pater Amandus en kapelaan J.L.J. van Eijseren.

foto en namen: René Janssen.


email naar LGGI
Klik hier om een bericht achter te laten
home
Terug naar Maaskentjers.nl