Het Keerend voor 1970, nog voor de aanleg van de A76 autoweg


Straatgezicht Keerend voor 1970.
Vanaf links: Het huis van de familie Driessen-Lambrichts;
Tweeblok met links de familie Bartels en rechts de familie Gubbels;
Achter de boom de familie op den Camp- Luijten nu nog bestaand ;
Familie Pjèr Janssen nog bestaand ;
Familie Mart. Claessen eveneens nog bestaand.
De drie eerst genoemde woningen zijn verdwenen in de autoweg.
Aan de rechterkant een gedeelte van de woning van de familie van Mulken, alias van Nelia en Tjeu van Beth Bours, die ook verdwenen is in de autoweg.


Foto en info René Janssen en Harrie Driessen