Aanleg Julianakanaal foto uit 1935


De taluds aan de Scharberg in 1935 bij de aanleg van het Julianakanaal.


Foto en info Harrie op den Camp en René Janssen.