Nostalgische website over Stein en haar Maaskentjers

Disclaimer van deze website

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De stichting LGGI sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.
Van sommige afbeeldingen en teksten op deze website berusten de auteursrechten niet bij stichting LGGI. De stichting probeert de rechthebbenden van het materiaal zoveel mogelijk te achterhalen. In veel gevallen lukt dit niet. Indien u teksten of afbeeldingen ziet waarvan u weet bij wie de rechten berusten of u heeft bezwaar tegen het publiceren hiervan op deze website neemt u dan contact op met de stichting LGGI.
Voor persoonlijk gebruik is het toegestaan de afbeeldingen en ander materiaal te downloaden of te printen. In alle andere gevallen dient u toestemming te vragen aan de stichting LGGI. De stichting LGGI zal in de meeste gevallen toestemming verlenen voor gebruik van de afbeelding mits de stichting LGGI als bronvermelding wordt genoemd. Ook stellen wij het op prijs bij publicatie in drukwerk een bewijsexemplaar te ontvangen.

Wanneer de afbeelding of tekst auteursrechtelijk beschermd is dient u bij publicatie ook toestemming te vragen aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dit de vervaardiger. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker hier zorgvuldig mee om te gaan. Misbruik is strafbaar!

Over ons | Contact opnemen | ©2009 Stichting LGGI